keskiviikko 31. elokuuta 2016

Aurinkoista elokuun viimeistä päivää!

Aika kuluu ja syksykin taas jo kolkuttelee ovella. Ennen sen saapumista on hyvä kerrata mitä täällä Hämeenlinnassa on meneillään. Paljon on ehditty jo tänäkin syksynä, kuten osallistua OPH:n kilpailuun mm.meidän integrointikuviolla. Kuvion jatkokehittämiseen liittyy olennaisena osana tänä syksynä startannut verhoomolaisten työaikakokeilu. Tässä kokeilussa henkilöstö saa käytettäväkseen x määrän tunteja, jotka he jakavat parhaalla katsomallaan tavalla, siten että yksilöllisten opintopolkujen opetus toimii. Asiaa on pohdittu jo kauan, pitäen silmällä integroinnin perusajatusta, sekä ovtes:n opv-työajan reunaehtoja. Tässä lyhyt oppimäärä :)

Kokonaisuutena tämä kuvio on hyvin opiskelija- ja henkilöstölähtöinen. Esimiehenä rajaan ainoastaan käytettävissä olevan resurssin, sekä sen kuinka kauan päivässä työyksikkö on "auki", sekä muut asiat jotka haluan ottaa huomioon opetuksessa. Opiskelijoille on tehty yksikön oma lukkari, johon on merkitty myös omaa työskentelyaikaa työtiloissa, sekä teoriaopetukseen varattu aika. Teoriaopetusta annetaan yksilöllisten polkujen mukaan niissä sisällöissä joissa se sillä hetkellä on tarpeellista. Mukaan kun sekoitetaan työssäoppimisen valvontaa, osaamisen arviointia, työtoimintaa ja paljon muuta, on työn runko suunniteltava huolellisesti - vain todetaksemme että se muuttuu ja sen on tarkoituskin muuttua sen mukaan kun opiskelijat etenevät.

Ensi viikolla näen opettajien resurssien puitteissa suunnitteleman työjärjestyksen. Olen todella ylpeä hienosta työyhteisöstäni jossa saan olla mukana. Prologilla on aina kokeiltu rennolla otteella uusia ideoita, joista on jalostunut hienoja hyviä käytänteitä :)

Olisi hienoa kuulla myös muiden oppilaitosten ratkaisuja, miten opiskelija pääsee etenemään omaa vauhtiaan. Lisäksi olisi hienoa kuulla henkilöstön osallistumisesta asioiden suunnitteluun :)

Oikein ihanaa ja innostavaa syyslukukautta meille kaikille!

-Riikka Riihimäki

tiistai 15. syyskuuta 2015

Uusi lukuvuosi ja uudet kujeet!

Olen riemulla seurannut keskustelua aikuisten ja nuorten raja-aitojen kaatumisesta koulutuksessa. Näin sen pitää olla ja näin se on jo mennytkin ammattiopisto Tavastiassa pitkän aikaa. Koulutus /lähiopetus on aivan samaa riippumatta tehdäänkö tutkinto ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Olemme Tavastiassa lisänneet resurssien yhteiskäyttöä merkittävästi viime vuosina. Käytännössä tämä tarkoittaa että emme erittele tiloja, opettajia, kalustoa tutkintorakenteen mukaan. Olen riemulla seurannut miten hyvin kaikki on integroitunut yhdessä oppimiseksi yhteisissä oppimisympäristöissä. Perustutkintolaiset opetetaan samassa ryhmässä, riippumatta tutkinnon suorittamisen tavasta. Tämä jos joku on kustannushallinnan kannalta merkittävää. Samoissa ryhmissä opetetaan myös oppisopimusopiskelijoita. Heidän opetus on integroitu osaksi sitä aihetta minkä opintoja he milloinkin tarvitsevat.

Tämän ajatusketjun lopputuloksena olen pohtinut miltä näyttää ammatillisen koulutuksen järjestäminen vuonna 2020.. Mielikuvassani näen sen keskittyvän opintoajan järkevään ja tehokkaaseen käyttämiseen, joka käytännössä tarkoittaa etemistä omaan tahtiin, ilman ryhmämuotoisuutta. - Jos tämä linja olisi kaksisuuntainen, moni varmasti kysyisi minulta nyt - mistä ihmeestä nyt puhun?

Kun asiaa katsotaan laajemmin, niin eikö ole tervehenkistä että hitaat saavat edetä hitaammin ja nopeasti oppivat nopeammin? Jo vuosia on puhuttu alisuoriutuvista opiskelijoista, suuntaan jos toiseen. On aivan selvää, jos opetusta annettaisiin jatkossakin vain yhdellä tavalla n. 80% ei saisi siitä irti niin paljoa kuin omaan tahtiin edeten voisi saada (oma veikkaukseni).

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä ja mitä asian eteen olemme jo tehneet. Yksilölliset opintopolut ja niiden toteuttaminen edellyttää opetustyön suunnitelmallisuutta. Suunnitelmassa tulee määritellä millä asioilla oppiminen saavuttaa sen tason jota voidaan kutsua osaamiseksi, jolloin siitä voidaan antaa näyttö. Opetus ei voi olla rintamana etenemistä, siinä pitää olla sävyjä, joiden kirkkauden voi opiskelija itse omilla tavoitteillaan asettaa.

Suuri kiitos vielä näin julkisesti lehtorilleni Marko Salakarille ja mahtavalle Prologin ops-tiimille accessin käyttöönotosta ja kehittämisestä. Tietokannan avulla voimme hallita yksilöllisiä opintopolkuja ja tavoitteita juuri siten kuinka se meille on sopivinta. - Kiinnostuitko mistä on kysymys? :)  Pomokillassa nähdään!
Haluan jakaa tämän hienon innovaation teidän kanssanne! :)

Syysterveisin!

Riikka Riihimäki
Koulutuspäällikkö
Ammattiopisto Tavastiatorstai 18. joulukuuta 2014

Mikä Pomokilta?


Kiltakoulut-toimintamallissa aktiiviset opiskelijat hankkivat somea ja mobiilia hyödyntäen vahvan ammattitaidon ja työelämävalmiudet. Yrittäjämäinen asenne uuden oppimiseen ja toimeen tarttumiseen vievät pitkälle. Tiimityö- ja työnopastustaidot ovat kohdallaan ja oppimaan oppimisen aikana hankitut taidot havainnoida, dokumentoida ja reflektoida työtehtäviä tukevat ammattitaidon kasvua työuran aikanakin.

Kiltakoulut-toimintamalliin voi tutustua osoitteessa http://www.kiltakoulut.fi/

Pomokiltaan kutsutaan Kiltakoulut- toimintamallin mukaan toimivien opettajien ja muita asiasta kiinnostuneita esimiehiä. Pomokillassa esimiehet voivat jakaa esimieskokemuksia ja tukea toisiaan pedagogisessa johtamisessa.

Tutkinnot ja opetuksen järjestämisen lähtökohta uudistuvat. Kaikki ammatilliset oppilaitokset ovat uuden edessä. Valmiita malleja ei ole,

Ratkaistavia opetukseen liittyviä kysymyksiä ovat mm.
- opiskelijoiden ohjauksen määrä ja ohjauksen järjestäminen
- opettajien resursointi siirryttäessä osaamispisteisiin
- opetussuunnitelmatyön johtaminen
- osaamisperusteisuuden näkyminen opetussuunnitelmissa
- integrointi
- yksilölliset opintopolut
- opiskelijahallinnon järjestäminen: opiskeluaika, opiskelumenetelmät
- tietoteknologian käytön mahdollistaminen oppimisessa
- erilaisten pedagogisten mallien levittäminen ja käytön tukeminen: Kiltakoulut, tiimiopettajuus, projektioppiminen, pelillisyys

Henkilöstöjohtamiseen liittyviä kysymyksiä ovat mm.
- miten saadaan yhteinen näkemys ammatin vaatimasta osaamisesta: tietojen ja taitojen suhde
- miten ammatinharjoittajasta kasvaa taitava pedagogi
- miten esimies voi tukea opettajien työtä
- opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen
- miten selvitä haastavista esimiestilanteista

Seuraava tapaaminen: syysseminaari to-pe 29.-30.10.2015 Salossa. 
Ilmoittautumiset koulutussihteeri Hanna Sjöholmille 9.10.2015 mennessä hanna.sjoholm (at) sskky.fi