torstai 18. joulukuuta 2014

Mikä Pomokilta?


Kiltakoulut-toimintamallissa aktiiviset opiskelijat hankkivat somea ja mobiilia hyödyntäen vahvan ammattitaidon ja työelämävalmiudet. Yrittäjämäinen asenne uuden oppimiseen ja toimeen tarttumiseen vievät pitkälle. Tiimityö- ja työnopastustaidot ovat kohdallaan ja oppimaan oppimisen aikana hankitut taidot havainnoida, dokumentoida ja reflektoida työtehtäviä tukevat ammattitaidon kasvua työuran aikanakin.

Kiltakoulut-toimintamalliin voi tutustua osoitteessa http://www.kiltakoulut.fi/

Pomokiltaan kutsutaan Kiltakoulut- toimintamallin mukaan toimivien opettajien ja muita asiasta kiinnostuneita esimiehiä. Pomokillassa esimiehet voivat jakaa esimieskokemuksia ja tukea toisiaan pedagogisessa johtamisessa.

Tutkinnot ja opetuksen järjestämisen lähtökohta uudistuvat. Kaikki ammatilliset oppilaitokset ovat uuden edessä. Valmiita malleja ei ole,

Ratkaistavia opetukseen liittyviä kysymyksiä ovat mm.
- opiskelijoiden ohjauksen määrä ja ohjauksen järjestäminen
- opettajien resursointi siirryttäessä osaamispisteisiin
- opetussuunnitelmatyön johtaminen
- osaamisperusteisuuden näkyminen opetussuunnitelmissa
- integrointi
- yksilölliset opintopolut
- opiskelijahallinnon järjestäminen: opiskeluaika, opiskelumenetelmät
- tietoteknologian käytön mahdollistaminen oppimisessa
- erilaisten pedagogisten mallien levittäminen ja käytön tukeminen: Kiltakoulut, tiimiopettajuus, projektioppiminen, pelillisyys

Henkilöstöjohtamiseen liittyviä kysymyksiä ovat mm.
- miten saadaan yhteinen näkemys ammatin vaatimasta osaamisesta: tietojen ja taitojen suhde
- miten ammatinharjoittajasta kasvaa taitava pedagogi
- miten esimies voi tukea opettajien työtä
- opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen
- miten selvitä haastavista esimiestilanteista

Seuraava tapaaminen: syysseminaari to-pe 29.-30.10.2015 Salossa. 
Ilmoittautumiset koulutussihteeri Hanna Sjöholmille 9.10.2015 mennessä hanna.sjoholm (at) sskky.fi